SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

KERTTU KÕLL CURRICULUM VITAE

Ees-ja perekonnanimi
Kerttu Kõll
Postiaadress
Narva mnt 57-2, 10152 Tallinn
Kontakttelefon
5228387
E-posti aadress
Praegused töökohad
OÜ Sfäär Planeeringud, juhatuse liige – maastikuarhitekt-planeerija
OÜ Entec Eesti koosseisuväline konsultant
Ametinimetus
Projektijuht, maastikuarhitekt-planeerija
Sünniaeg
28. aprill 1977
Haridustee
Tallinna Ülikool, Linnauuringute magistrantuur (MA) 2005 – Magistritöö teema „ Elukeskkonna väärtused, Tähtvere näitel, Tartus“ juhendaja prof. Katrin Paadam

Bakalaureusekraad maastikuarhitektuuris (BA) Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonna Instituut 1995 – 1999; Diplomitööks Aardlapalu ranna-ala detailplaneering. Kursuse projektid: Tartu Raadi pargi kujundusprojekt, Põlva linna üldplaneering, Tartu Supilinna detailplaneering; Tartu Emajõe – ranna – ala kujundusprojekt; Maastikuanalüüs Tartu Veeriku linnaosa näitel jpm.
Keeleoskus
 • eesti - emakeel
 • inglise - kõnekeel (väga hea), lugemine (väga hea), kirjutamine (väga hea)
 • saksa - kõnekeel (hea), lugemine (hea), kirjutamine (hea)
 • soome - kõnekeel (rahuldav), lugemine (rahuldav), kirjutamine (rahuldav)
 • vene - kõnekeel (hea), lugemine (hea), kirjutamine (hea)
 • Täienduskursused
  Märts 2014
  Tänavapuude koolitus prof Aino Mölder juhendamisel
  Mai-juuni 2013
  Dendroloogia ja fütopatoloogia koolitus prof Aino Mölder juhendamisel
  oktoober 2007-10-19
  Õppereis Põhja-Prantsusmaale projekti ”Kirde-Eesti kaevanduspärand“ raames, kus tutvuti sealsete kaevandus- ja tööstusalade taastamispraktikatega
  juuli - august 2007
  Tallinna Ülikooli Suveülikool magistrantidele ja doktorantidele „Kollektiivne mälu: HOW COLLECTIVITIES REMEMBER: STRUCTURES AND SPACES OF SOCIAL AND CULTURAL MEMORY“
  juuli - august 2006
  Tallinna Ülikooli Suveülikool „ Linna maastikud ja kihid“ Loengud: Londoni Ülikooli Kolledži emeriitprofessorilt David Lowenthal'ilt, Paderborni Ülikooli õppejõud Harald Standl, Oulu Ülikooli professor Jussi S. Jauhiainen, Tartu Ülikooli professor Tõnu Oja, Tallinna Ülikooli dotsent Helen Sooväli, TLÜ Ökoloogia Instituudi teadlane Hannes Palang ning Eesti Kunstiakadeemia teadlased Epp Lankots ja Andres Kurg. Analüüsiti Tallinna sadama-ala, Tõnismäe, vanalinna, Lasnamäe ja ühistranspordi probleeme ning pakuti välja võimalikke lahendusi.
  september 2003
  Maa ja Vesi OY, Helsingi, Maastikuarhitektuurialastes projektides osalemine (Maaninka järve ranna teemaplaneering, Rannapromenaadi kujundus Helsingis jne)
  november 2002 ja 2003
  Projektijuhtimise arenguprogramm; Mercuri International
  september 1998
  Budapesti Põllumajandusülikool, Ungari; Säästvast arengust veekogude planeerimisel Balatoni järve näitel
  Arvutioskus
 • MS Office (Word, Excel jms)
 • AutoCAD
 • M-Colour
 • Sketch-up
 • Peamised tööd
  2013. a september - ... OÜ Sfäär Planeeringud, juhatuse liige, projektijuht
 • Anija vald, Alavere mõisapargi detailplaneering;
 • Maardu linn, ,Altmetsa teel VOPAK Eesti naftaterminali laienduse ala rohelise puhvervööndi eskiisprojekt. Projektijuht, maastikuarhitekt, 2013.
 • Eesti Vabaõhumuuseumi uue külastushoone eelprojekti maastikuarhitektuurne osa koostöös Arhitektuuribüroo KAVA KAVA-ga;
 • Eesti Vabaõhumuuseumi ala, Vabaõhumuuseumi tee 12 dendroloogiline hinnang;
 • Tallinn, Lasnamäe, Tondiraba golfiväljaku rajamise dendroloogiline hinnang, koostöös Tüür ja Kadarik Arhitektidega;
 • Tallinna linn, Nõmme linnaosa, Jaama 6/ Kõver 5 tn maaüksuse detailplaneering; projektijuht – planeerija;
 • Kohtla-Järve linn, Metsapargi maaüksuse detailplaneering; projektijuht, planeerija;
 • Dendroloogiliste hinnangute koostamine Nõmme, Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosades.
 • 2000 november – 2014. a AS Entec ja alates 2003. A AS Pöyry Entec, alates 2011. A OÜ Entec Eesti;
  projektijuht, maastikuarhitekt - planeerija
  Projektijuhina, maastikuarhitekt-linnaplaneerijana olen osalenud järgmistes projektides:
 • BALTIC Connector – Eesti-Soome vahelise gaastitorustiku rajamise projekti keskkonnamõjude hindamise aruande koostamine – projekti koordinaator, ekspert looduskeskkonna, maakasutuse, kultuuripärandi ja sotsiaalsete mõjude hindamises 2013 -;
 • Maardu linn, Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneering ja planeeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Maastikuarhitekt-planeerija, 2013.
 • Keila linn, Aru kinnistu detailplaneering. Maastikuarhitekt, 2013. A
 • Keila vald, Aru I ja II kinnistute detailplaneering. Maastikuarhitekt 2013. a
 • Maardu linn, Altmetsa tee rohelise puhvervööndi eskiisprojekt. Projektijuht, maastikuarhitekt, 2013.
 • Jõhvi linn, Jõhvi linnapargi ja lähiümbruse detailplaneering ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine – projektijuht, , vastutav KSH ekspert, 2006- 2008
 • Tallinn, Eesti Vabaõhumuuseumi detailplaneeringu eskiis – projektijuht – 2006-2008
 • Harku Vald, Tabasalu aleviku hoonestuse ideekonkursi ettevalmistustöö ja konkursi tingimuste koostamine, projektijuht – 2006.
 • Haljala valla üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine – projektijuht, vastutav KSH ekspert – 2006-
 • Tallinn, Veerenni 36 detailplaneeringu eskiis – maastikuarhitekt -2005-
 • Saka mõisapargi osa eskiisprojekt – projektijuht – 2006.
 • Viru-Nigula valla üldplaneering – planeerija 2006 -
 • Püssi linna üldplaneering ja ruumilise arengu mõjude hindamine – projektijuht 2005 – 2006.
 • Alajõe vald, Karjamaa küla, Tsõganovi katastriüksuse detailplaneering, maastikuarhitekt, 2005-2006.
 • Viimsi vald, üldplaneeringu teemaplaneering “Roheline võrgustik ja miljööväärtuslikud alad”, projektijuht, 2005 -
 • Jõhvi linna teemaplaneering “Jõhvi linna vertikaalne planeerimine ja miljööväärtuslike alade planeerimine” ja selle ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamine, projektijuht, 2005
 • Tallinn. Nõmme keskuse detailplaneering, maastikuarhitekt 2004-2005
 • Kuusalu vald. Meriväljade detailplaneering, maastikuarhitekt, 2004 - 2006
 • Tallinna linna kalmistute arengukava koostamine, maastikuarhitekt, 2003-2004
 • Jõhvi linnas Linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi, Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering – maastikuarhitekt, 2003 - 2005
 • Jõhvi linn, Jõhvi tööstuspargi detailplaneering, maastikuarhitekt, 2003 - 2005
 • Jõgeva Maavalitsus. Peipsi looderanniku miljööväärtuslike alade projekt, projektijuht, 2004 - 2005
 • Tallinn. Eesti Raudtee uue peahoone detailplaneering, maastikuarhitekt, 2003 - 2005
 • Tõrva linn. Tõrva linna üldplaneeringu ja ruumilise arengu mõjude hindamise koostamine, maastikuarhitekt, 2003 - 2005
 • Tartu. Ehitatava meediamaja haljastuse eskiislahendus, projektijuht - maastikuarhitekt, 2003.
 • Tallinn. Pelgulinna kooli haljastuse eskiisprojekt, projektijuht – maastikuarhitekt, 2003.
 • Tallinn. Õismäe keskosa detailplaneering – maastikuarhitekt, 2003-2004
 • Saku vald, Lokuti küla, Tõdva kinnistu detailplaneering – maastikuarhitekt, 2003
 • Jõhvi. Rakvere, Viru, Veski ja Keskväljaku tänavate vahelise maa-ala detailplaneering – maastikuarhitekt, 2002-2003
 • Kihelkonna vald. Neeme küla. Männi maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering – maastikuarhitekt, 2002-2003
 • Vaivara vald. Sinimäe kalmistu rekonstrueerimise eelprojekt – projektijuht, maastikuarhitekt, 2002-2003
 • Tallinn. Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala osaüldplaneering. Keskkonnamõju hinnangu ja haljastuse osa koostamine, maastikuarhitekt, 2002-2003
 • Noa-Rootsi vald, Dirhami I, II ja III maaüksuste detailplaneering – RMK pilootprojekt Looduskeskse ja loodussäästliku puhkamisvõimaluse loomine läbi riigimetsamaal teostatava esmase kinnisvaraarenduse raames, 2002 Maaüksuste looduslike tingimuste inventariseerimine ja analüüsimine ning lähtuvalt projekti eesmärkidest, hoonete rajamiseks võimalike sobivaimate kohtade selgitamine, maastikuarhitekt, 2001-2002
 • Jõgeva linna üldplaneering – maastikuarhitekt, 2001-2002
 • Tallinn, Kirsi maaüksuse keskkonnamõjude hindamine – maastikuarhitekt, 2002
 • Vihula valla üldplaneering. Ranna-alade üldplaneeringu pilootprojekt – Keskkonnamõju hinnangu ja üldplaneeringu ning selle pilootprojekti koostamine, maastikuarhitekt, 2001-2003
 • Tallinna linn, Mustamäe linnaosa haljasalade inventariseerimise projekt – projektijuht, maastikuarhitekt, 2002
 • Keila linn. Haapsalu mnt. 60 detailplaneering. Haljastuse inventariseerimine – maastikuarhitekt, 2002
 • Aegviidu valla üldplaneering – maastikuarhitekt, 2001-2002
 • Jõhvi linna keskosa detailplaneering – maastikuarhitekt, 2002
 • Jõelähtme jäätmekäitlusettevõtte (Tallinna linna uus prügila) infrastruktuuriala ümbruse haljastuse eskiisprojekt – maastikuarhitekt, 2001
 • AS Milstrandi kütusebaasi maa-ala detailplaneering – maastikuarhitekt, 2001
 • Tabasalu vallas Lucca keskuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine – maastikuarhitekt, 2000
 • Võrtsjärve üldplaneering – maastikuarhitekt (maastikukujundus- ja hoolduspõhimõtted, töö vormistamine, strateegiliste keskkonnamõjude hinnang, planeeringu kokkukirjutamisel osalemine, 2000-2002
 • Saku Gümnaasiumi detailplaneering – maastikuarhitekt , 2000-2001
 • Paldiski linn, Paldiski linna üldplaneering, maastikuarhitekt,1998 - 2005
 • 1999 – 2000 Kodumajatehase AS; müügispetsialist
  Tööülesanded: hinnapakkumiste koostamine majade ehitamiseks, materjalide eelarvestus, haljastuskontseptsioonide koostamine, arhitektuurne konsultatsioon, marketing
  1999 suvi AS Lembit Lennuk ja Co ; maastikukujundaja
  Tööülesanded: eraaedade kujundus, maastikuarhitektuuri – alane konsultatsioon
  1998 suvi AS Hedge; maastikukujunduse praktika
  Tööülesanded: eraaedade kujundusprojektid
  Avaldatud artiklid
 • Kõll K., Veersalu T. Viimsi valla miljööväärtuslikud alad ja roheline võrgustik. Viimsi Teataja 17. mai 2005
 • Kõll K., Küla miljööväärtus. Keskkonnatehnika nr 6/2004
 • Kõll K., Probleemidest paneelelamute vahelistel haljasaladel. Äripäev 30. aprill 2003
 • Kõll K., Paneelelamute vaheline keskkond Ehitaja 8. juuni 2002
 • Kõll K., Rohelised katused. Keskkonnatehnika nr 3/2001
 • Ettekanded seminaridel
 • 2005. aasta sügisel ja 2006. aasta kevadel Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatud planeerimisalastel seminaridel „Omavalitsus kui planeeringute korraldaja“ ettekanded: „Miljööväärtuslike alade määramine külades ja väikelinnades“ ja „Elukeskkond ja linnaelu muutus“;
 • 2006. aasta sügisel Planeerijate Ühingu poolt korraldatud miljööväärtuslikke alasid käsitleval seminaril ettekandega „Miljööväärtuslike alade määramine külades ja väikelinnades. Peipsi looderanniku miljööväärtuslike alade määramise projekt“;
 • Ehituskeskuse 20.03.2003 seminaril „ Haljastus. Teed. Õueehitised. Jäätmemajandus“. Ettekanne „Korterelamute ümbruse haljastuse kavandamine“.
 • Arhitektuurikonkurss
 • 2006. a Pärnu Jõeäärse keskuse ideeplaneeringu avalik arhitektuurivõistlus, I preemia. Koostöös Itaalia arhitektide Francesco De Luca, Paolo Gori, Romolo Nati,Mauro Olevano, Antonio Capasso, Giuliana Mancinelli Bonafaccia ja Tallinna Ülikoolist Helen Sooväliga.
 • Eesti Maanteemuuseumi välialade idekonkurss koostöös Piret Põllendikuga;
 • Tallinn, Tammsaare pargi ideekonkurss koos OAAS Arhitektidega.