SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

PIRET PÕLLENDIK CURRICULUM VITAE

Haridustee
Tallinna Tehnikaülikool, Säästva Tehnoloogia Instituut 2006- ...
Maastikuarhitektuuri magistriõpe

Eesti Põllumajandusülikool (alates 2005.a Eesti Maaülikool) Keskkonnakaitse Instituut 1999- 2003 Bakalaureusekraad maastikuarhitektuuris (BA). Bakalaureuse töö teemal: “Valgustuse kasutamine haljasaladel”.
Haljastuse hinnangud ja maastiku analüüsid (osalus märgitud sulgudes)
 • Tallinn, Pirita linnaosa, Lepiku tee 20 kinnistu haljastuse hinnang ja maastikuanalüüs (maastikuarhitekt) 2014;
 • Tallinn, Nõmme linnaosa, Kivimäe tn 32 kinnistu haljastuse dendroloogiline hinnang (maastikuarhitekt) 2014;
 • Tallinn, Nõmme linnaosa, Koidiku tn 3, 5 ja 7 kinnistute haljastuse hinnang(maastikuarhitekt) 2014;
 • Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 10, 12 haljastuse hinnang (maastikuarhitekt) 2014;
 • Tallinn, Nõmme linnaosa, Hommiku tn 4b maaüksuse haljastuse hinnang (maastikuarhitekt) 2013;
 • Haljastuse hinnang ja asendusistutuse arvutamine Tallinna linnas Vabaõhumuuseumi tee 12 bussiparkla eskiisprojekti raames (maastikuarhitekt) 2012;
 • Tallinnas Paldiski mnt 10/12 ehk Suve tn 2 kinnistu haljastuse hinnang ja asendusistutuse arvutamine (projektijuht, maastikuarhitekt) 2012 (Tellija: OÜ Astlanda Ehitus);
 • Haljastuse hinnang Harjumaal, Jõelähtme vallas, Jõesuu küla Laheranna 1 ja Jõesuu puhkeala kinnistute, Ihasalu küla Laheranna 5-8 ja Jõesuu puhkeala kinnistute detailplaneeringu raames. Haljastuse ja heakorrapõhimõtete koostamine DP lahendusele. (maastikuarhitekt) 2012;
 • Tallinnas Timuti tn 24 kinnistul paikneva Kolde Lasteaia territooriumi dendroloogiline hinnang (projektijuht, maastikuarhitekt) 2012;
 • Tallinnas Vormsi tn 3 kinnistul paikneva Läänemere Gümnaasiumi territooriumi dendroloogiline hinnang (projektijuht, maastikuarhitekt). 2012 (Tellija: AS Amhold);
 • Haljastuse hinnang Tallinnas Tildri tn VK ehitusprojekti raames (maastikuarhitekt) 2009;
 • Haljastuse hinnang Tallinnas Nõmme 10 piirkonna kanalisatsiooni projekti raames (maastikuarhitekt) 2009;
 • Tallinna linn, Vana-Posti tn 7 kinnistu detailplaneeringu raames haljastuse hinnangu koostamine (maastikuarhitekt) 2009;
 • Haljastuse hinnang Tallinnas Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ning Vabaõhumuuseumi tee 20 maa-ala detailplaneeringu eskiisi koostamise staadiumis (maastikuarhitekt) 2006;
 • Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu raames haljastuse hinnangu ja linnaruumianalüüsi koostamine(maastikuarhitekt) 2006;
 • Jõhvi linna Veski tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste detailplaneeringu koostamise raames haljastuse hinnangu ja linnaruumianalüüsi koostamine 2006;
 • Jõhvi linn, Jõhvi linnapargi ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamise raames haljastuse hinnangu koostamine (maastikuarhitekt) 2006;
 • Jõhvi linn, Kooli tn 19 detailplaneeringu raames haljastuse hinnangu koostamine 2006;
 • Haljastuse hinnang Harjumaal Jõelähtme vallas, Aruaru külas asuva Kaimla maaüksuse detailplaneeringule (maastikuarhitekt) 2006 (Tellija: Hedolink OÜ);
 • Tallinnas Kristiine linnaosas asuva Tondi 51 krundi haljastuse hinnang (maastikuarhitekt). 2006 (Tellija: EA Reng AS);
 • Jõhvi linnas Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringu raames haljastuse hinnangu koostamine (maastikuarhitekt-planeerija) 2005;
 • Jõhvi linn. Jõhvi linnas Narva mnt 12, 14, 14a ja 14b kinnistute detailplaneeringu raames haljastuse hinnangu koostamine (maastikuarhitekt-planeerija) 2005;
 • Tallinn, Põhja-Tallinn, Kolde puiestee äärde planeeritava elamupiirkonna haljastuse hinnang (projektijuht-maastikuarhitekt) 2005 (Tellija: K-Projekt AS);
 • Tallinna linn, Pirita, Vabaõhukooli tee rekonstrueerimisprojekti raames ette nähtud likvideeritavate puude dendro¬loogiline hinnang (projektijuht-maastikuarhitekt). 2005 (Tellija: K-Projekt AS);
 • Anija vald. Raudoja külas Hiljamäe kinnistu II maaüksuse detailplaneeringu raames haljastuse hinnang (maastikuarhitekt) 2005;
 • Jõhvi linn. Nooruse 7 kinnistu detailplaneeringu raames haljastuse hinnang (maastikuarhitekt-planeerija) 2005;
 • Kiili. Kraavi kinnistu DP haljastuse hinnang (maastikuarhitekt) 2005.
 • Haljastusporjektid (osalus märgitud sulgudes)
 • Ahtme SEJ põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekteerimis- ja ehitustööd. Haljastusprojekt (maastikuarhitekt) 2012;
 • Kuressaare, Lootsi tn 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneering. Haljastuse kontseptsioon (maastikuarhitekt) 2012;
 • Rakvere Vallimäe rekonstrueerimisprojekt. Haljastuse hinnang ja maastikuarhitektuurse osa lahendus (projektijuht, maastikuarhitekt) 2009;
 • Ida-Virumaa Kohtla vald. Saka tennise- ja mänguväljakute eskiisprojekt (maastikuarhitekt) 2006;
 • Jõhvi linn. Jõhvis Nooruse tn 7 asuva Uusapostliku kiriku kogudusehoone haljastusprojekt (maastikuarhitekt) 2006.
 • Detail- ja üldplaneeringud (osalus märgitud sulgudes)
 • Anija vallas Alavere mõisapargi detailplaneering (maastikuarhitekt). 2014 – koostamisel;
 • Maardu linn, Paemurru tn 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja selle lähiala detailplaneering ning planeeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine (DP projektijuht, maastikuarhitektplaneerija) 2012 - koostamisel;
 • Raasiku vald Kalesi küla, Kuusiku kinnistu ja selle lähiala detailplaneering (DP projektijuht, maastikuarhitekt-planeerija). 2012 - koostamisel;
 • Häädemeeste valla üldplaneeringu kaartide koostamine (projektijuht, maastikuarhitekt) 2012;
 • Muhu valla miljööväärtuslike külade teemaplaneering (maastikuarhitekt) 2012 - koostamisel;
 • Haljala vallas, Vanamõisa ja Lihulõpe külades paiknevate Vahepõllu ja Lilleväljade maaüksuste detailplaneeringu eelne eskiis (maastikuarhitekt-planeerija). 2009;
 • Jõhvi linna endise Põlevkivi Raudtee AS haruraudtee trassi alates Rakvere tänavast kuni Eesti Raudtee AS kinnistuni ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine (projektijuht, maastikuarhitekt-planeerija) 2007 - ;
 • Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine (DP ja KSH projektijuht, maastikuarhitekt-planeerija). 2006 - 2010;
 • Jõhvi linna Veski tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine (DP ja KSH projektijuht, maastikuarhitekt-planeerija). 2006 - 2009;
 • Jõhvi linn, Jõhvi linnapargi ja lähiümbruse detailplaneering (maastikuarhitektplaneerija). 2006-2008;
 • Tallinn. Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ning Vabaõhumuuseumi tee 20 maa-ala detailplaneeringu eskiis (maastikuarhitekt-planeerija). 2006-2009;
 • Jõhvi Kooli tn 19 detailplaneering (projektijuht, maastikuarhitekt). 2006-2007;
 • Jõhvi linn. Jõhvi linnas Rahu tn 38 maa-ala detailplaneering (maastikuarhitektplaneerija). 2005 - 2006;
 • Jõhvi linn. Jõhvi linnas Narva mnt 12, 14, 14a ja 14b kinnistute detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2005 - 2007;
 • Jõhvi linn. Nooruse 7 kinnistu detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2005;
 • Jõhvi linn. Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Lille ja Toila tänavate vahelise maa-ala detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2005-2006;
 • Maardu linn. Saha-Loo tee 5B kinnistu detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2004-2007;
 • Kohila. Käänu 1 kinnistu detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2003-…;
 • Paldiski linn. Pakri tuulepargi detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2003-…;
 • Jõhvi linn. Jõhvi linna Kalmistu, loode piir ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2003-2004;
 • Jõhvi linn. Jõhvi linn Linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi, Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2003-2005;
 • Tahkuranna valla üldplaneering (maastikuarhitekt-planeerija). 2013;
 • Häädemeeste valla osaüldplaneering (maastikuarhitekt-planeerija, projektijuht). 2013.
 • Illustratsioonid (M-Color) ja 3D visualisatsioonid (Sketch up)
 • Jõhvi Kooli tn 19 detailplaneeringu lahendust illusteeriv joonis.
 • Maardu linn. Saha-Loo tee 5B kinnistu detailplaneeringu lahendust illusteeriv joonis.
 • Kohila. Käänu 1 kinnistu detailplaneeringu lahendust illusteeriv joonis.
 • Jõhvi linnas Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringule 3D visualisatsioon.
 • Aiakujundus
 • Tallinn, Kolde pst 82 kortermaja õueala kujunduse eskiislahendus. 2003.
 • mitmete eraaedade kujunduse eskiislahendused Tallinnas, Viimsis jm.
 • Osavõtt konkurssidest
 • detsember 2008 Soolalao urbanistliku pargi ideekonkurss
 • september 2005 Tartu Toomemäe valgustuse ja arhitektuursete väikevormide ideekonkurss
 • mai 2004 Eesti Maanteemuuseumi välialade maastikuarhitektuurne ideekonkurss
 • Avaldatud artiklid
 • Põllendik P., Talvoja E. Miljööväärtuslike külade teemaplaneeringust. Muhu leht „Muhulane“ nr 2 (267), 8. veebruar 2012
 • Põllendik P., Talvoja E. Miks peaks tahtma elada Muhu saare miljööväärtuslikus külas. Muhu leht „Muhulane“ nr 4 (269), 3. aprill 2012
 • Täiendkursused
  jaanuar-veebruar 2012
  Alustavate ettevõtjate baaskoolitus. EAS ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
  veebruar-mai 2007
  „Projekti juhtimine”, „Inimeste juhtimine” ja „Projektimeeskonna juhtimine” koolitus. Change Management OÜ, Eesti
  november 2005
  CAD maastiku kujundamisel. Eesti Põllumajandusülikool
  september-mai 2005
  inglise keel. Tallinna Keeltekool
  märts-november 2004
  B-kategooria autojuhiload. Mustamäe Autokool OÜ
  märts 2004
  Linnakeskkonna kujundamine. Ehituskeskuse koolitusseminar
  märts 2003
  MapInfo intensiivkursus. Eesti Põllumajandusülikool
  september 1998
  Sekretäride intensiivkursus. EMI Personalijuhtimiskeskus
  Arvutioskus
  CAD-süsteemid
  AutoCAD, SketchUP, M-Color, MapInfo
  Kontoritarkvara
  MS Word, MS Excel, MS Access, Power Point