SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

KES ÜTLEB, MILLISED MÕTTED ON HEAD?

Tegeleme nii linna- kui ka maapiirkondade ruumilise planeerimise kui ka kujundamise kõikide tahkudega ning oma pikaalalise kogemuse baasil konsulteerime teid eelpool nimetatud valdkonnas.

OÜ Sfäär Planeeringud tiimis tegutsevad maastikuarhitektid-linnaplaneerijad, kes omavad pikaajalist, mitmekülgset ja rahvusvahelist kogemust nii linnade- kui maapiirkondade planeerimisel, keskkonnamõjude strateegiliste hindamiste koostamisel, rohelise võrgustiku ja rohestruktuuri uuringute kui ka maastikuarhitektuursete projektide koostamisel. Samuti oleme koostanud miljööväärtuslike alade uuringuid.

Meil on üle kümne aasta pikkune töökogemus ruumi planeerimisel ja kujundamisel ning oleme koostanud omavalitsuste üldplaneeringuid, miljööväärtuse- ja rohelise võrgustiku temaatikaga seonduvaid teemaplaneeringuid, juhtinud planeeringute keskkonnamõjude strateegilisi hindamisi, koostanud erineva spetsiifikaga detailplaneeringuid (nt linna keskuse, pargi, tööstusparkide ja tootmisalade, elamualade jne detailplaneeringud Eesti erinevates paikades). Samuti oleme osalenud planeerimisvaldkonna koolituste korraldamisel. Oleme koostanud ka mitmeid maastikuarhitektuurseid projekte ning arvukaid dendroloogilisi inventariseerimisi.

Meie jaoks on oluline hoida ennast kursis rahvusvaheliste suundumuste ja trendidega linnaplaneerimises, linnauuringutes ja linnakujunduses, et pakkuda kaasaegseid ja innovatiivseid lahendusi linnaruumis. Samas peame planeerimisel ja kujundamisel esmatähtsaks ruumi olemasolevaid väärtusi ja eripära.

OÜ Sfäär Planeeringud maastikuarhitektid on Eesti Maastikuarhitektide Liidu liikmed.

Aitame leida Teile sobiva lahenduse ruumi planeerimisest kujundamiseni kaasates ja soovitades vajadusel ka meie partnereid, kellega seob meid hea koostöökogemus. Vajadusel kaasame oma meeskonda arhitekte, keskkonnaeksperte, taimestiku- ja loomastiku seirespetsiliste, linnasotsiolooge, geograafe, ehitusõigusega tegelevaid juriste, insenere jt ruumiga tegelevaid spetsialiste, et tuua terviklik ruumikäsitlus.