SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Tammsaare pargi rekonstrueerimise eskiisprojekt koostamisel

Koostamisel on Tallinna ühe esinduspargi - Tammsaare pargi rekonstrueerimisprojekt. Tegemist on mitmes osas rajatud kesklinna pargiga, mis oma praeguse kuju sai peamiselt aastatel 1948–1949.Tammsaare pargi kohta koostati 2012. aastal linnaruumilise lahenduse ideekonkurss, kuskoostatava projekti autorid OÜ-st Kadarik Tüür Arhitektid osalesid ja mille I koha võidutöö „Belle Epoque“ lahendus on projekti koostamise aluseks. OÜ Sfäär Planeeringud osaleb projekti maastikuarhitektuurse osa koostamisel koos Kadarik ja Tüür Arhitektidega.Projekti koostamisel oli prioriteetideks: muuta park inimestele atraktiivsemaks ja elavamaks ning parandada pargiruumi kvaliteeti ja hoida olemasolevaid väärtusi pargis. Materjalidest kasutatakse Tallinna esindusparki väärtustavaid materjale nii teede- kui platside katenditena ning kvaliteetseid ja kaasaegsesse pargiruumi sobivaid väikevorme ja valgustuslahendusi.

KOOSTAMISEL ON HARKU VALLA TEEMAPLANEERING

KOOSTAMISEL ON HARKU VALLA TEEMAPLANEERING Harku vallavalitsus on koostamas Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustavat teemaplaneeringut. Teemaplaneeringu koostamisel on Valla konsultantideks OÜ Sfäär Planeeringud ja OÜ Head. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on Harku valla territooriumi eripära arvestades töötada välja täpsemalt igat piirkonda arvestavad ehitustingimused nii tihehoonestuse kui hajaasustuse tingimustes. Samuti on teemaplaneeringu eesmärk kaardistada miljööväärtuslikud hoonestusalad ja väärtuslikud maastikud, täpsustada ja konkretiseerida väärtused miljöös ning kirjeldada meetmeid ja tingimusi väärtuste kaitseks ja suurendamiseks. Miljööväärtuslike alade kohta leiate rohkem infot veebilehelt http:// www.miljooala.ee

Loe ka meie poolt kirjutatud artikleid: Küla miljööväärtus-Peipsi looderanniku miljööväärtuslike alade töö näitel ; Miks peaks tahtma elada Muhu saare miljööväärtuslikus külas? (artikkel leitav lk5) ning Muhu miljööväärtuslike külade teemaplaneeringust-I osa (artikli I osa leitav lk2) ja Muhu miljööväärtuslike külade teemaplaneeringust-II osa (artikkel jätkub lk5).

KOOSTAME VÄÄNA-JÕESUU PROMENAADI EELPROJEKTI (KOOSTÖÖS OÜ T-MODEL)

KOOSTAME VÄÄNA-JÕESUU PROMENAADI EELPROJEKTI (KOOSTÖÖS OÜ T-MODEL) Sügisel 2014. a alustas OÜ Sfäär Planeeringud koostöös teedeprojekteerimisbürooga OÜ T-Model Vääna Jõesuu promenaadi eelprojekti koostamist Harku Vallavalitsuse tellimusel. Maastikuarhitektid kavandavad mitmekesiste puhkamisvõimalustega hubase ja valgustatud promenaadi.

ALAVERE MÕISAPARGI DETAILPLANEERINGU ESKIIS VALMIS

ALAVERE MÕISAPARGI DETAILPLANEERINGU ESKIIS VALMIS Valminud on Anija vallas, Alavere mõisapargi detailplaneeringu eskiis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeerida Alavere mõisa park külaelanikele mitmekülgseid puhketegevusi pakkuvaks atraktiivseks keskkonnaks. Detailplaneeringu koostamise on tinginud vajadus mitmekesistada Alavere küla ulatuslikuma puhkeala kasutusvõimalusi ning näha ette jätkutegevused ajaloolise mõisapargi taastamiseks.

Detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 28. augustil 2014 kell 19 , Alavere seltsimajas. Detailplaneeringu materjalid on väljas Anija valla kodulehel http://anija.kovtp.ee/

KOHTLA-JÄRVE, METSAPARGI DETAILPLANEERINGU ANIMATSIOON

KOHTLA-JÄRVE, METSAPARGI DETAILPLANEERINGU ANIMATSIOON Koostöös firmadega OÜ Entec Eesti ja OÜ Infra BIM on valminud Kohtla-Järve, Järve linnaosa ulatuslikuma puhkeala – Metsapargi - detailplaneeringu eskiisi tutvustav animatsioon. Animatsioon on leitav järgmiselt lingilt http://youtu.be/MCFZMZYKAGs

SFÄÄRI ESIMENE SÜNNIPÄEV

SFÄÄRI ESIMENE SÜNNIPÄEV 23. aprillil sai OÜ Sfäär Planeeringud ühe aastaseks!

Esimese aasta jooksul on firma osalenud üld-ja detailplaneeringute ja keskkonnamõjude hindamiste koostamisel. Valmimas on Eesti Vabaõhumuuseumi uue külastuskeskuse arhitektuurse eelprojekti maastikuarhitektuurne osa (sh katusehaljastus). Koostatud on ka mitmeid dendroloogilisi inventeerimisi.

PALJU ÕNNE noorele ja ettevõtlikule SFÄÄRILE!