SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Kerttu Kõll

Kerttu Kõll Kerttu Kõll, OÜ Sfäär Planeeringud juhatuse liikmel, on 13 aastane töökogemus visioonide ja planeeringute koostamises, maastikuarhitektuursete projektide koostamises ning planeeringute keskkonnamõju strateegilisest hindamises. Enne OÜ Sfäär Planeeringud asutamist töötas ta 13 aastat OÜ-s Entec Eesti - esmalt maastikuarhitekt - planeerijana, siis projektijuhina. Ta on õppinud maastikuarhitektuuri Eesti Maaülikoolis (maastikuarhitektuuri 2. lend Eestis) ja linnauuringute magistrantuuris Tallinna Ülikoolis. Lisaks Eestile on ta töötanud maastikuarhitektina ka Soomes (2004.a, Pöyry Group, Maa ja Vesi).

Kerttu Kõll on koostanud detailplaneeringuid igat liiki objektidele alates elamualadest, linnaosa keskustest, tuuleparkide, tööstusalade ja rannaladeni. Kokku on Kerttu Kõll osalenud ligi 150 planeeringu koostamisel.

Kerttu Kõll on avaldanud artikleid planeeringute ja miljööväärtuste teemal. Ta on pidanud loenguid koolitustel planeeringute ja linnauurimise valdkonnas ja juhtinud mitmeid workshope, samuti osalenud arhitektuurikonkurssidel. Kerttu Kõll on Maastikuarhitektide Liidu tegevliige ja Kadrioru Seltsi planeeringute toimkonna liige.

Vt ka CV.

Piret Põllendik

Piret Põllendik Piret Põllendik omab üle 10 aastast töökogemust maastikuarhitektuuri erinevates valdkondades: detailplaneeringute, haljastuse dendroloogiliste hinnangute, maastikuanalüüside ja haljastusprojektide koostamisel. Enne OÜ-ga Sfäär Planeeringud liitumist töötas Piret alates 2003.aastast OÜ-s Entec Eesti - esialgu maastikuarhitekt-planeerijana, hiljem lisandus ka projektide juhtimine.

Lisaks väiksemamahulistele planeeringutele, projektidele ja haljastuse inventeerimiste koostamisele on Piret juhtinud ka suuremaid (ca 40 ha suurused alad) linnaehituslikult olulistele aladele koostatud detailplaneeringuid ja nende detailplaneeringute keskkonnamõjude strateegilisi hindamisi.

Vt ka CV.