SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Üldplaneeringud/ Teemaplaneeringud

Üld- ja teemaplaneeringute korraldamise ainupädevus on kohalikel omavalitsustel, mistõttu on käesolev teenus suunatud ennekõike omavalitsustele. Saame teid konsulteerida nii kogu üldplaneeringu kui üleplaneeringu osade koostamisel (nt kaarditööde koostamine, avalike töökoosolekute läbiviimine ja protokollimine, maakasutus- ja ehitusreeglite seadmine jne).

Samuti konsulteerime omavalitsusi kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamisel, et esitada ülevaatamise tulemused Maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi lähtudes planeerimisseaduse § 29 lg 3. Vaatame üle kehtiva üldplaneeringu võttes arvesse regionaalministri 11.11.2013 antud soovitusi. Kehtivat üldplaneeringut muutvad kehtestatud detailplaneeringud tuleks kanda üldplaneeringu joonisele saavutamaks selget ülevaadet omavalitsuse ruumilisest arengust. Samuti hindame kas üldplaneeringu arengusuunad ühtivad vahepeal kinnitatud või täna koostatavate arengukavadega.