SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Detailplaneeringud

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneering seab maakasutus- ja ehitustingimused linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel, mille reeglina määrab valla- või linna üldplaneering.

Oleme koostanud erineva spetsiifikaga detailplaneeringuid näiteks linna keskuse, pargi, tööstusparkide ja tootmisalade, elamualade jne kohta nii Tallinnas , Tallinna lähivaldades, Ida-Virumaal kui ka teistes Eestimaa omavalitsustes.

Oleme valmis koostama detailplaneeringuid nii terviklikuna kui ka etapiviisiliselt (näiteks koostama vaid detailplaneeringu eskiisi) kui ka osaliselt (näiteks maastikuanalüüs, haljastuse inventeerimine, keskkonnatingimuste seadmine, linnaruumi ruumiline analüüs jne). Samuti oleme valmis vormistama ümber Tallinna linnas vahepeal seisma jäänud ning uue ehitusmääruse alusel edasi menetletavaid detailplaneeringuid.