SFÄÄR PLANEERINGUD
Menüü

Haljastusprojektid ja arhitektuursete projektide maastikuarhitektuurse osa koostamine

Maastikukujundusega annab maastikuarhitekt paigale omapoolse kvaliteedi. Kujunduse eesmärgiks on, arvestades paiga eeldusi, luua inimesele meeldivana tajutav ruum. Väljundid:
  • linnaväljakute ja haljasalade kujundamine;
  • teedemaastiku kujundamine (tänavad, kergliiklusteed, maanteed);
  • elamupiirkondade, haridusasutuste-, kontori- ja tööstushoonete ümbruse kujundamine;
  • kaevanduste jm tööstusmaastike kujundamine (sh ka ammendunud kaevanduste ja endiste prügilate rekultiveerimisega seotud kujundustööd);
  • puhkealade kujundamine;
  • mõisaparkide jt ajalooliste rajatiste rekonstrueerimine;
  • laste mänguväljakute ja spordiväljakute kujundamine;
  • kalmistute kujundamine ja rekonstrueerimine.